Polityka Rodo

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. W związku z rozpoczęciem od dnia 25 maja 2018 r. obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” zwanych dalej RODO informujemy:

Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest PPH REMAL Stolarka PCV i ALU z siedzibą: Koszykowa 9; 82-200 Malbork

 1. Przetwarzamy następujące dane: imiona i nazwiska, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe, dane dotyczących zdarzeń gospodarczych. Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą:
  w celu realizacji zadań związanych z profilem działalności naszej firmy
 3. Podstawą przetwarzania jest:
 • a)  dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie art. 6. Ust 1. lit a) RODO lub
 • b)  umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie art. 6. Ust 1. lit b) RODO lub
 • c)  prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PPH REMAL Stolarka PCV i ALU lub przez stronę trzecią – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy lub ochrony Państwa danych osobowych.
 2. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 3. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych.
 5. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: PPH REMAL Stolarka PCV i ALU; Koszykowa 9; 82-200 Malbork lub na adres poczty elektronicznej: biuro@remal.malbork.pl