Słownik pojęć

Z myślą o naszych klientach przygotowaliśmy słownik terminów branżowych z którymi można się spotkać przy wyborze produktów z dziedziny stolarki otworowej.

Zapraszamy do zapoznania się z terminologią

W słowniku znajdziesz ważne pojęcia, które przydadzą Ci się podczas procesu wybierania stolarki do Twojego domu lub przedsiębiorstwa. 

Jest to specjalna funkcja okucia, umożliwiająca – oprócz “zwykłego” szczelnego zamknięcia – także takie, w którym pomiędzy ramą i skrzydłem okiennym pozostaje niewielka szczelina, która pozwala na ciągłą wymianę powietrza w pomieszczeniu
System mechanizmów otwieranych i zamykanych najczęściej za pomocą klamki lub dźwigni (np. mechanizm otwierający wysoko zamontowane okno z poziomu podłogi).

Rama wykonana z drewna, metalu lub PCV. Służy do zamontowania skrzydła okiennego lub drzwiowego.

Jako zamiennika używa się także skrótu PCW.

Proces produkcyjny polega na oddzieleniu z ropy naftowej etyleny, a z soli kuchennej -chloru, z których powstaje chlorek winylu. W dalszych procesach chemicznych – polimeryzacji – otrzymuje się polichlorek winylu. Pierwszy polichlorek winylu otrzymano w 1872 r. Produkcja PVC na dużą skalę rozpoczęła się w latach czterdziestych XX wieku.

Określane jest przez współczynnik przenikania ciepła U, który zdefiniowano jako ilość ciepła, jaka przenika przez 1m2 przegrody w ciągu 1 godziny przy różnicy temperatur powietrza po obu jej stronach równej 1 stopień C. Im niższy współczynnik przenikania ciepła tym przegroda jest lepszym izolatorem.

Element wykonany ze specjalnego tworzywa sztucznego lub metalu, oddzielający w szybie zespolonej tafle szklane na daną odległość. We wnętrzu ramki dystansowej znajduje się absorbent wilgoci osuszający przestrzeń pomiędzy taflami szkła.

Ruchoma część okna lub drzwi zamocowana w ościeżnicy.

Pionowy element ościeżnicy, umocowany na stałe.

Wyrób składający się z minimum dwóch tafli szkła sklejonych na całej powierzchni przy pomocy jednej lub kilku warstw folii. Szkło takie, pomimo pęknięcia nie “rozsypie się” tak jak to może się stać ze zwykłym szkłem.

Element dekoracyjny, przyklejany na zewnątrz szyby lub umieszczany wewnątrz zespolenia, stwarza wrażenie podziału okna.

Obiegowe nazwy dla podstawowego rozróżnienia kształtowników aluminiowych. Aluminium ciepłe ma tzw. przekładkę termiczną, która pozwala na poprawę współczynnika przenikania ciepła oraz zapobiega skraplaniu się pary wodnej przy dużej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Ze względu na swe właściwości aluminium ciepłe stosuje się jako stolarkę zewnętrzną. Natomiast wewnątrz budynków ma zastosowanie aluminium zimne.

Najczęściej wykonana z aluminium i szkła. Są to duże powierzchnie zewnętrzne budynków, często przebiegają przez kilka kondygnacji, swą budową mają za zadanie stworzyć wrażenie ścian ze szkła.